Akkerup Planteskole

Akkerup planteskole er en af landets store en gros planteskoler. Der er udviklet et komplet produktionsplanlægningssystem: Markstyring, gødnings- og sprøjteplanlægning, frø- og spirekontrol, kvalitetskontrol m.m. Udvikles og supporteres fortsat.

Oprindeligt DSI-System - konverteret til VBA / MS Access

Arkitema Architects

Videreudvikling på system til Timesagsstyring og lønrapportering.

VBA / MS Access

C-team

C-team er et IT konsulenthus. Jeg har løst en opgave for deres kunde: En Excel makro til automation af en omfattende proces

VBA / MS Excel

Casch

Udvikling af indkøbs- og produktionsplanlægningssystem til produktion af modetøj. Håndterer den specielle problematik i tøjbranchen med størrelses- og farvevarianter.

VBA / MS Access / MS Word  / MS Excel  / Admiral Finanssystem / MS Terminal Server

CSV Odense m.fl

CSV Odense samt en række andre institutio­ner som underviser unge og voksne handicappede har fået udviklet et komplet kursusplanlægningssystem, der omfatter skemalægning, elev- og lærertimeforbrugs beregning, dokumentjournalisering, intern ledelsesinformation og ekstern myndighedsrapportering. Systemet opfylder de skrappeste krav om personregistrering i Persondataloven og udvikledes til at afløse al papirjournalisering.

Oprindeligt DSI-System / DSI Base - senere konverteret til VBA / MS Access / MS Word  / MS Excel


Dansk Elforbund

Opgradering af MicroSoft Office fra ver. 2003 til ver. 2010. Reprogrammering af skabelon­makroer

VBA / MS Word

Danske Bank

Kvalitetskontrol på rapportering til myndighederne i den finansielle sektor.

VBA / MS Access

Erik Jørgensen møbelfirma

Vedligehold og videreudvikling af CRM system

VBA / MS Access / MS SQL

Frisørfagets fællesudvalg

Fællesudvalget administrerer bl.a. uddannelsen af frisører og kosmetikere i Danmark. Har udviklet 'Kamsaks' der løser alle administrative opgaver, inkl. dokumentjournalisering, vedr. uddannelsen af frisører og kosmetikere. Udvikles og supporteres fortsat.

Oprindeligt DSI-System, senere konverteret til VBA / MS Access / MS Word  / MS Excel  

ITG Hosting

ITG Hosting er et IT konsulenthus. Jeg har løst en række opgaver for deres kunder:

Migrering af en større antal MS Access databaser til MS SQL.

Opgradering af MicroSoft Office fra 2003 til 2010

VBA / MS Access / MS SQL

Københavns Energi

VKD2000' - et system til at konvertere store mængder data fra vandkvalitetsanalyser til brugbar information for Københavns Energi, vandforsyningen.

VBA / MS Access / MS SQL / Citrix / MS Terminal Server/ C# / Team Foundation Manager.

Københavns lufthavn

Videreudvikling af system til håndtering af Støjmåling samt indberetning til myndighederne.

VBA / MS Access / MS Excel

LBH International

LBH producerer fleksible kompensationsemheder til store rørsystemer. CompCalc – produktionsplanlægning, lagerstyring, for- og efterkalkulation. Udvikles og supporteres fortsat.

VBA / MS Access / oprindeligt DSI system.

Odense Congress Center

Udvikling af et Webbaseret konferencetilmel­dingssystem. OCCs kunder tilmelder sig di­rekte til konferencen, events og break-outs, forplejning, transport og overnatning. Herved løftes en væsentlig registreringsopgave fra OCCs personale. Systemet udskriver alle nødvendige papirer direkte til deltagerne og giver den fornødne information til ressource­styring internt og eksternt hos OCC.

VBA / MS Access / Micro­soft IIS / HTML / CSS.

Odense Renovation

Udvikling af tekstbehandlingsskabeloner. Udvikles og supporteres fortsat.

VBA / MS Word

Odense Vandselskab / Vandcenter Syd

På baggrund af en stor mængde data, opsamlet fra spildevandsbrønde i Odense Vandselskabs dækningsområde laves grafisk fremstilling af belastningen af kloakker m.m. Graferne kan differentieres mht. periode og detaljeringsgrad og udvalgte data eksporteres i XML format til videre anvendelse i prognoseberegning.

Undervisning i MS Office på flere niveauer.
Udvikling af tekstbehandlingsskabeloner

VBA / MS Access / MS SQL /ORACLE / XML /

MS Office

Professionshøjskolen UCC

Udvikling af skemalægningsværktøj i Excel / Outlook

VBA / MS Excel / MS Outlook

SAS Groupsales

SAS grupperejser håndterer al rejsesalg med 10 eller flere deltagere. Har udviklet et CRM system som løser alle opgaver i forbindelse med salg af grupperejser. Udvikles og supporteres fortsat.

VBA / MS Access / Outlook / MS Word  / MS Excel

Skako

Videreudvikling af system til projektstyring

Videreudvikling af tilbudskalkulationssystem. Udvikles og supporteres fortsat.

VBA / MS Access / MS Word

Statistics Norway

Konvertering af Word og Excel skabeloner til Office 2010.

Udvikling af statistikværktøjer i Excel

VBA / MS Word / MS Excel

Svendborg Brakes

Svendborg Brakes producerer bremsesyste­mer til vindmøller, elevatorer, transportbånd m.m. Har udviklet en applikation, der administrerer kvalitetskontrollen og reprogrammeret Excelmakroer i forbindelse med opgradering til Office 2010

VBA / MS Access / MS Excel

Syng Sydfyn

Udvikling af hjemmeside til styring af korfestival.

Serif WebPlus X6 / HTML

Trafikstyrelsen

Lufthavnenes havnerullesystem - komplet administration af lufthavne: Fakturerings­grundlag for flyselskaberne samt omfattende myndighedsrapportering. Anvendes i dag på lufthavnene i Odense, Rønne, Sønderborg, Vagar, Esbjerg og Thisted. Udvikles og sup­porteres fortsat.

VBA / MS Access / MS Excel  / Dataudveksling til Statens Lufthavnsvæsens system IRIS (SAP)

Valad

Videreudvikling af ledelsesinformationssystem.

Videreudvikling af system til ejendomsadministration. Udvikles og supporteres fortsat.

Undervisning i Microsoft Office

VBA / MS Access / MS Excel