STZ Informatik standardpriser

Hvad skal det koste?

Forretningsbetingelser

 1. Programmer leveret af STZ Informatik afregnes til fast pris eller efter timepris og aftales med kunden i hvert enkelt tilfælde. Hvis ønskerne til programmet er veldefineret og velafgrænset, kan det leveres til fast pris og med aftalt leveringsfrist.
  Programmet faktureres ved aflevering af første produktionsversion. Hvis prisen overstiger kr. 75.000 eller udviklingstiden strækker sig over 1 måned, faktureres en tredjedel ved aftalens indgåelse og resten ved aflevering af første produktionsversion. Ellers faktureres hele beløbet ved aflevering af første produktionsversion.
  Overførsel af data fra andre systemer afregnes altid efter timepris, med mindre andet er aftalt.
  Hvis ydelsen leveres på timebasis, faktureres den forbrugte tid ved månedens udgang og ved levering af første produktionsversion.
  En
  produktionsversion er en version af programmet som kunden anvender i sin drift, og som indeholder ’virkelige’ data - i modsætning til testversioner og demoversioner.
 2. Ved aflevering af første produktionsversion udarbejdes et opfølgningsskema, hvori alle henvendelser vedr. programmet registreres. Hver henvendelse karakteriseres som enten hjælp / afklaring, fejl, mangel, justering eller ny funktionalitet. Redigering af opfølgningsskemaet påhviler STZ Informatik.
  Hjælp / afklaring vedr. anvendelsen af systemet ydes telefonisk eller pr. e-mail, enten efter servicekontrakt eller efter timepris, der så afregnes pr. påbegyndt kvarter. Disse henvendelser registreres ikke.
  Fejl rettes af STZ Informatik, uopholdeligt og uden beregning. En fejl er karakteriseret ved, at en aftalt funktion i programmet ikke virker eller virker anderledes end det er aftalt, og at fejlen kan reproduceres.
  Mangler udbedres uden beregning til levering efter aftale. En mangel er karakteriseret ved, at en aftalt funktionalitet i programmet ikke er til stede.
  Justering / Ny funktionalitet leveres på servicekontrakt eller til aftalt pris og levering. Der defineres en ny funktionalitet i programmet, eller en aftalt funktionalitet justeres for at give en bedre udnyttelse af programmet.
 1. Programmer udvikles til kundens aktuelle platform. Eventuelle ændringer i programmet, som følge af ændringer i platformen, fx ny version af Windows eller ny version af Microsoft Officepakke eller ændret hardware, behandles som Justering / Ny funktionalitet.
 1. Kunden har, med mindre andet er aftalt, 14 dages betalingsfrist fra fakturadato.
  Ved manglende betaling vil der blive fremsendt betalingspåmindelser hver 8. dag og fakturasaldoen vil blive forøget med et gebyr på kr. 100,- pr. betalingspåmindelse.
  Faktura fremsendes, efter kundens valg, enten med post eller som PDF-fil vedhæftet en e-mail.
  Offentlige myndigheder faktureres via EAN-systemet og har pligt til at holde STZ Informatik opdateret med de nødvendige oplysninger til fakturering.
 2. Programmer udviklet af STZ Informatik må kun anvendes af kunden. Kunden må ikke videresælge eller forære programmerne, eller kopier af disse, til anden side.
  I tilfælde af, at programmerne eventuelt kan sælges til anden side, kan der indgåes en særskilt aftale mellem kunden og STZ Informatik om videresalg af programmet.
 3. Datamateriale og andre oplysninger om kunden som STZ informatik får i hænde som følge af programudviklingen eller undervisning, behandles fortroligt og udleveres under ingen omstændigheder til tredjepart.
  I tilfælde af ophør af samarbejde, fjernes disse oplysninger fra STZ Informatiks systemer uden yderligere tiltag.
 1. STZ Informatik kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tab som kunden måtte lide som direkte eller indirekte følge af anvendelsen af programmet.
 1. Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2004 og seneste revideret 1. juli 2008